Wandah! Easy, Sulit Recipes

Pineapple Pork

Looking for something special pero madaling lutuin para kay nanay? Subukan na ang Pineapple Pork with Wandah! Sweet Tomato Catsup Mix! Di kailangan ng komplikado at mahal na recipe para mapasaya ang ating ilaw ng tahanan. Basta masarap at galing sa puso, siguradong magugustuhan niya!

Estimated Cost: ₱68.5

View recipe