Wandah! Gravy Mix

Wandah! All Around Gravy Mix
Easy Steps to Make Wandah! Gravy Mix
1 Ibuhos ang Wandah! Gravy Mix sa mixing bowl.
2 Magdagdag ng 1/2 tasa ng malinis na inuming tubig.
3 Haluin hanggang lumapot at matunaw lahat ng powder.

Wandah! Gravy Mix Recipes

 • Breakfast Burger Steak
  Variant Used: Wandah! Gravy Mix
  Estimated Cost: 101
  View recipe >
 • Meaty Torta
  Variant Used: Wandah! Gravy Mix
  Estimated Cost: 74.68
  View recipe >
 • Garlic Savory Chicken
  Variant Used: Wandah! Gravy Mix
  Estimated Cost: 100.76
  View recipe >
 • Rainy Day Egg Soup
  Variant Used: Wandah! Gravy Mix
  Estimated Cost: 43.75
  View recipe >