Wandah! Creamee Mix

Wandah! All Around Creamee Mix
Easy Steps to Make Wandah! Creamee Mix
1 Ibuhos ang Wandah! Creamee Mix sa mixing bowl.
2 Magdagdag ng 1/4 tasa ng malinis na inuming tubig.
3 Haluin hanggang lumapot at matunaw lahat ng powder.

Wandah! Creamee Mix Recipes

 • Wandahful Rice
  Variant Used: Wandah! Creamee Mix
  Estimated Cost: 93.98
  View recipe >
 • Wandah Maruya with Caramel Sauce
  Variant Used: Wandah! Creamee Mix
  Estimated Cost: 83.38
  View recipe >
 • Creamy Coffee Banana Medley
  Variant Used: Wandah! Creamee Mix
  Estimated Cost: 89.77
  View recipe >
 • Wandah Cooler
  Variant Used: Wandah! Creamee Mix
  Estimated Cost: 89.26
  View recipe >